Ona de calor

Sembla que aquest estiu serà calorós, ja va començar maig amb temperatures de 39’6 ºC. Des que tenim registres de la nostra estació meteorològica la temperatura de 42’6 ºC d’ahir es el major valor enregistrat per la nostra estació meteorològica, seguit pels 42’0 ºC del 29 de juny i del 10 d’agost, tots dos del 2012.

L’índex ultravioleta B

El Sol emet radiació en un ampli rang de l’espectre electromagnètic i en concret emet significativament a la zona de l’ultraviolat.
Es sol dividir la radiació ultraviolada en tres zones depenent de la seva energia:
- Els raigs ultraviolats més energètics són els UVC amb longituds d’ona entre els 100 i els 280 nm.
- La longitud d’ona dels raigs UVB oscil·la entre els 280 i els 315 nm.
- Els UVA comprenen la zona entre els 315 i els 400 nm.
La part més perjudicial d’aquesta radiació (la denominada radiació UVC) no arriba a la superfície terrestre ja que és absorbida per l’atmosfera, especialment en l’anomenada capa d’ozó. Encara que els raigs ultraviolats UVB són absorbits en l’atmosfera en un 90% aproximadament, i els UVA són també atenuats en menor mesura, una part d’ells arriba a arribar a la superfície terrestre.
Cal dir que els raigs ultravioletes són necessaris per a la vida. Recordem que la fotosíntesi de les plantes té lloc gràcies a l’energia dels raigs ultraviolats o que els humans necessitem exposar-nos a la llum solar (i, especialment, a la radiació UVB) per sintetitzar en la pell la vitamina D el dèficit pot provocar una deficient mineralització dels ossos. No obstant això, una sobreexposició als raigs ultraviolats pot ser perjudicial per a la salut.
La radiació ultraviolada pot provocar danys en el col·lagen de la pell i per tant un envelliment prematur de la mateixa. També danys i mutacions en l’ADN i hi ha moltes evidències que augmenta considerablement el risc de contreure un càncer de pell.

Temperatures de ple estiu només entrar en Maig

Només entrar en maig, ahir dia 3, hem arribat als 34’2 ºC, una temperatura elevada per a maig. L’any passat a maig la nostra estació meteorològica ja va enregistrar els 32’6 ºC, temperatura que ja ens va semblar elevada per a maig.

A més, al ser les primeres calors, també les notem molt més, a mesura que entrem en estiu, les temperatures elevades les anem suportant millor amb l’adaptació del nostre cos a elles.

La tant esperada pluja

Encara que pot haver sabut a poc després de les previsions de gota freda, en quatre dies han caigut 55,7 litres segons dades enregistrades per la nostra estació meteorològica.
Pluja que ha caigut suaument, el que la ha convertit en molt beneficiosa per al camp.

El total de pluja en el que va d’any es de 151,4 litres, i les previsions per aquest cap de setmana indiquen més pluja.

Actualització 25 de març:

Amb la continuació de l’episodi s’han arreplegat 63’3 litres més, fent un total de 119 Litres els enregistrats per la nostra estació meteorològica.

Resum del any 2014

En quant a pluviometria podem dir que la mitjana de pluviometria anual es de 689 litres anuals des de l’any 2006 que es va posar la nostra estació meteorològica en funcionament. Aquest any la pluviometria acumulada ha estat de 288 litres, menys de la mitat.

Si ens fixem en la temperatura mitja, la mitjana dels últims anys ha estat de 17,5 ºC, i aquest any ha estat de 17.7 ºC. Ha estat un any més càlid del habitual amb sols un dia per sota zero el 29 d’abril i 14 dies han superat els 35 ºC.