Resum del mes de Juliol de 2011

Nosaltres tenim dades de la temperatura mitjana d’Ontinyent
des de l’any 2006, aquesta temperatura mitjana de tots els mesos de Juliol dels
que disposem dades es de 26’6 ºC.

Tenint la temperatura mitjana més alta al mes de Juliol de l’any
2009, amb 27’2 ºC, i la temperatura mitjana més baixa l’any 2007, amb 25’5 ºC.

Aquest any la temperatura mitjana del més de Juliol 26’1 ºC,
trobant-se per damunt dels 25’5 ºC de mitjana.

Amb una temperatura màxima de 40’1ºC, i una temperatura
mínima de 18’1ºC. Ens hem trobat amb 16 dies que s’han superat els 32ºC.

En quant a la pluja hem tingut 3 dies amb precipitacions,
amb una precipitació total de 9’1 litres.

La pluviometria mitjana del mes de Juliol dels sis ans dels
que disposem dades es de 5’8 litres.

Resum del més de Juny de 2011

Nosaltres tenim dades de la temperatura mitjana d’Ontinyent
des de l’any 2006, aquesta temperatura mitjana de tots els mesos de Juny dels
que disposem dades es de 23’0 ºC.

Tenint la temperatura mitjana més alta el any 2009, amb 24.3ºC,
i la temperatura mitjana més baixa l’any 2010, amb 21’7ºC.

Aquest any la temperatura mitjana del més de Juny 22’9ºC,
trobant-se prop dels 23’0 ºC de mitjana.

Amb una temperatura màxima de 37ºC, i una temperatura mínima
de 12’5ºC. Ens hem trobat amb 8 dies que han superat els 32ºC.

En quant a la pluja hem tingut 10 dies amb precipitacions,
amb una precipitació total de 28’9 litres.

La pluviometria mitjana del mes de Juny dels sis ans dels
que disposem dades es de 27’6 litres.