L’índex ultravioleta B

El Sol emet radiació en un ampli rang de l’espectre electromagnètic i en concret emet significativament a la zona de l’ultraviolat.
Es sol dividir la radiació ultraviolada en tres zones depenent de la seva energia:
– Els raigs ultraviolats més energètics són els UVC amb longituds d’ona entre els 100 i els 280 nm.
– La longitud d’ona dels raigs UVB oscil·la entre els 280 i els 315 nm.
– Els UVA comprenen la zona entre els 315 i els 400 nm.
La part més perjudicial d’aquesta radiació (la denominada radiació UVC) no arriba a la superfície terrestre ja que és absorbida per l’atmosfera, especialment en l’anomenada capa d’ozó. Encara que els raigs ultraviolats UVB són absorbits en l’atmosfera en un 90% aproximadament, i els UVA són també atenuats en menor mesura, una part d’ells arriba a arribar a la superfície terrestre.
Cal dir que els raigs ultravioletes són necessaris per a la vida. Recordem que la fotosíntesi de les plantes té lloc gràcies a l’energia dels raigs ultraviolats o que els humans necessitem exposar-nos a la llum solar (i, especialment, a la radiació UVB) per sintetitzar en la pell la vitamina D el dèficit pot provocar una deficient mineralització dels ossos. No obstant això, una sobreexposició als raigs ultraviolats pot ser perjudicial per a la salut.
La radiació ultraviolada pot provocar danys en el col·lagen de la pell i per tant un envelliment prematur de la mateixa. També danys i mutacions en l’ADN i hi ha moltes evidències que augmenta considerablement el risc de contreure un càncer de pell.

Temperatures de ple estiu només entrar en Maig

Només entrar en maig, ahir dia 3, hem arribat als 34’2 ºC, una temperatura elevada per a maig. L’any passat a maig la nostra estació meteorològica ja va enregistrar els 32’6 ºC, temperatura que ja ens va semblar elevada per a maig.

A més, al ser les primeres calors, també les notem molt més, a mesura que entrem en estiu, les temperatures elevades les anem suportant millor amb l’adaptació del nostre cos a elles.