L’índex ultravioleta B

El Sol emet radiació en un ampli rang de l’espectre electromagnètic i en concret emet significativament a la zona de l’ultraviolat.
Es sol dividir la radiació ultraviolada en tres zones depenent de la seva energia:
– Els raigs ultraviolats més energètics són els UVC amb longituds d’ona entre els 100 i els 280 nm.
– La longitud d’ona dels raigs UVB oscil·la entre els 280 i els 315 nm.
– Els UVA comprenen la zona entre els 315 i els 400 nm.
La part més perjudicial d’aquesta radiació (la denominada radiació UVC) no arriba a la superfície terrestre ja que és absorbida per l’atmosfera, especialment en l’anomenada capa d’ozó. Encara que els raigs ultraviolats UVB són absorbits en l’atmosfera en un 90% aproximadament, i els UVA són també atenuats en menor mesura, una part d’ells arriba a arribar a la superfície terrestre.
Cal dir que els raigs ultravioletes són necessaris per a la vida. Recordem que la fotosíntesi de les plantes té lloc gràcies a l’energia dels raigs ultraviolats o que els humans necessitem exposar-nos a la llum solar (i, especialment, a la radiació UVB) per sintetitzar en la pell la vitamina D el dèficit pot provocar una deficient mineralització dels ossos. No obstant això, una sobreexposició als raigs ultraviolats pot ser perjudicial per a la salut.
La radiació ultraviolada pot provocar danys en el col·lagen de la pell i per tant un envelliment prematur de la mateixa. També danys i mutacions en l’ADN i hi ha moltes evidències que augmenta considerablement el risc de contreure un càncer de pell.

Leave a Reply