Ona de calor

Sembla que aquest estiu serà calorós, ja va començar maig amb temperatures de 39’6 ºC. Des que tenim registres de la nostra estació meteorològica la temperatura de 42’6 ºC d’ahir es el major valor enregistrat per la nostra estació meteorològica, seguit pels 42’0 ºC del 29 de juny i del 10 d’agost, tots dos del 2012.

Leave a Reply